کاربر گرامی  جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla FireFox و یا Google Chrome استفاده نمائید و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکمیل فرم، صفحه مجدد بارگزاری شد، ابتدا یکبار دیگر اطلاعات را پرکنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمائید.

همکار گرامی لطفا خبر مربوط به واحد خود را در قالب فرم زیر به مسئول روابط عمومی دانشکده ارسال نمائید
عنوان خبر:
موضوع:
متن خبر:
عکس خبر:
توضیحات:
تاریخ:
ارسال کننده:
شماره تماس:
 
امتیاز دهی