رابط آموزش کارکنان 

 
مهندس مرضیه موحدین
مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
شرح وظایف
تلفن: 33369581    داخلی :3915
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028