کاربر گرامی  جهت تکمیل فرم از مرورگر Mozilla FireFox و یا Google Chrome استفاده نمائید و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکمیل فرم، صفحه مجدد بارگزاری شد، ابتدا یکبار دیگر اطلاعات را پرکنید تا پیغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمائید.

همکار گرامی لطفاً جهت ثبت پیشنهاد خود فرم زیر را تکمیل نمایید:
نام گروه یا فرد پیشنهاد دهنده نام پدر
واحد سازمانی نوع استخدام
میزان تحصیلات رشته تحصیلی
سمت (عنوان شغلی) تاریخ ارائه پیشنهاد
جزئیات پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
روش فعلی
روش پیشنهادی
مزایای روش پیشنهادی
امکانات مورد نیاز
زمینه طرح پیشنهادی
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی