مسئول روابط عمومی

 
حمید ازمیری
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات
شرح وظایف
تلفن مستقیم: 33350057
تلفن: 33336001              داخلی :3920
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
راهنمای ارسال خبر
فرم الکترونیک جهت ارسال خبر به مسئول روابط عمومی 
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028