سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / هوشبری      مرتبه علمی : مربی
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی
چکیده مقالات
کتب
شرح وظایف
پست الکترونیک:  sh.rastak@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3900       مستقیم : 33328212
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028