مسئول امور هیات علمی دانشکده
معصومه ضیائیها

 
کارشناس امور هیات علمی دانشکده
مهوش جعفری مقدم
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028