آقای دکتر رزاق محمودی
رئیس دانشکده

 
آقای دکتر يوسف اکبري شهرستانکي
سرپرست معاون آموزشی
آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه
معاون پژوهشی
آقای محمدرضا امامقلی
معاون اداری و مالی
خانم ناهید ساوه
معاون فرهنگی

 
آقای حسن بابایی راد
مسئول دفتر ریاست


خانم مریم زینانلو
مسئول اداره آموزش
مسئول رشته بیوتکنولوژی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهره ترابی
مسئول رشته فوریت های پزشکی

 
خانم عصمت زارعی
مسئول رشته هوشبری

 
خانم محدثه سجادفر
مسئول رشته اتاق عمل

 
خانم حدیثه آریامنش
مسئول رشته علوم آزمایشگاهی
خانم مریم یکتاطلب
مسئول امور کلاسها

آقای علی تقی زاده
رئیس اداره امور عمومی


 
آقای مهدی تقی زاده
مسئول خدمات

 
آقای محمد جواد ایزدی
کارشناس اداری
خانم راضیه قدیمی
کارشناس اداری
خانم منیره درگاهی
مسئول دبیرخانه
خانم رقیه مومنی
مسئول بایگانی


 
آقای محمدعلی مهدیخانی
رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی
آقای محمد فقیه لو
حسابدار
آقای هدایت اکبری
کارپرداز
آقای تقی کریمی
مسئول روابط عمومی و امین اموال

 
 
خانم مهین شفیع خانی
مربی آموزشی
آقای جعفر قادرزاده
مربی آموزشی
آقای حبیب اله مهدی پور
مربی آموزشی

 
خانم معصومه فرمانی
سرپرست کتابخانه

 
خانم افسر پهلوانی
کارمند کتابخانه

 
خانم مهندس زهرا عابدینی
مسئول سایت و کارشناس رایانه
خانم مهندس نازنین نجفی زادگان
کارشناس پژوهش
خانم مهندس زهرا برخورداری
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
 
خانم فهیمه مردانی
کارشناس آزمایشگاه

 
خانم نیره زندی
کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی advanced
خانم هدیه غلامپور علافها
کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی

 

 
خانم معصومه ضیائیها
مسئول  واحد  EDO

 
خانم خدیجه حسنی
کارشناس واحد EDO
آقای مهدی صفدری
مسئول امور هیأت علمی

 
خانم ریحانه جباری
کارشناس امور هیأت علمی