شرایط عضویت در کتابخانه


مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه به شرح
ذیل می باشد:

  • ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان                                                                               
  • ارائه نسخه ای از حکم کار گزینی برای اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده        
  •  ارائه یک قطعه عکس         
  •  تکمیل فرم تقاضای عضویت                         


لازم به ذکر می باشد کلیه اعضای محترم کتابخانه ملزم به رعایت مقررات بر اساس آیین نامه مدون کتابخانه می باشند

و همچنین جهت آشنایی با آیین نامه کتابخانه به بخش گردش و امانت مراجعه نمایند. 

پيوندهاي ويژه
فرم های الکترونیک
درباره ما
آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
کدپستی: 59811 -34197
پست الکترونیک: spm@qums.ac.ir
شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
شماره فکس:     33328213 -028
چارت سازمانی