دبیر نظام مشارکت 

فاطمه محسنی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی : هوشبری
شرح وظایف
تلفن: 33359501    داخلی :3908
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
فرم نظام پیشنهادات
گروه های آموزشی
خدمات تحت وب
پيوندهاي ويژه
آئين نامه ها
فرآیندها
فرم های قابل دانلود
فرم های الکترونیک
دسترسی سریع
درباره ما