مدیر امور مالی 

 
محمدعلی مهدیخانی 
مدرک تحصیلی: کارشناس
رشته تحصیلی : حسابداری
شرح وظایف
تلفن: 33369581    داخلی :3910
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی


 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی مهدیخانی

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته تحصیلی: حسابداری

تلفن :3369581   داخلی :239

   
شرح وظایف مدیر امور مالی
          ثبت و ضبط دفتر داری
مسئولیت تأمین اعتبار و کلیه هزینه‌‌های دانشکده
مسئولیت و نظارت بر کلیه کارهای مالی دانشکده
مسئولیت تهیه تنظیم گواهی ضمانت و تعهد حقوقی
مسئولیت دریافت و پرداخت کلیه پرداختهای دانشکده
مسئولیت پی‌گیری اسناد مالی در ستاد و رفع واخواهی آن
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028