سمت: سرپرست امور فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

 
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / پرستاری         مرتبه علمی : مربی
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
چکیده مقالات
پست الکترونیک:  zarjini@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3908
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028