نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse دانشکده پیراپزشکیدانشکده پیراپزشکی
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
تاریخچه دانشکده
کارکنان دانشکده
Expand گالری تصاویر دانشکدهگالری تصاویر دانشکده
تماس با ما
Expand پرسشهای متداولپرسشهای متداول
آمار و گزارشات
Collapse حوزه ریاست حوزه ریاست
رئیس دانشکده پیراپزشکی
مسئول دفتر
مسئول روابط عمومی
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
Expand اداره آموزشاداره آموزش
Expand گروه های آموزشیگروه های آموزشی
اساتید مشاور
سمعی و بصری
Expand امور هیات علمیامور هیات علمی
Expand واحد توسعه آموزش (EDO)واحد توسعه آموزش (EDO)
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آزمایشگاه هاآزمایشگاه ها
آمار دانشجویان شاغل به تحصیل
Expand تقویم آموزشیتقویم آموزشی
فرم های آموزشی
آئین نامه های آموزشی
فرآیندهای آموزشی
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
Expand کتابخانهکتابخانه
Expand مرکز رایانهمرکز رایانه
Expand واحد پژوهشواحد پژوهش
Expand کمیته تحقیقات دانشجوییکمیته تحقیقات دانشجویی
اولویت های پژوهشی
آیین نامه های پژوهشی
Collapse معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی
Expand واحد امور اداریواحد امور اداری
Expand واحد امور مالیواحد امور مالی
فرآیندهای امور اداری
آیین نامه های اداری
آیین نامه های مالی
Collapse معاونت فرهنگیمعاونت فرهنگی
معاون فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
آشنایی با واحد معاونت فرهنگی
کارشناس امور فرهنگی
آئین نامه های فرهنگی
اخبار و اطلاعیه های فرهنگی - دانشجویی
Collapse مطالب مفید مطالب مفید
Expand طرح درس گروه های آموزشیطرح درس گروه های آموزشی
Expand منابع آموزشی ارائه شده توسط اساتیدمنابع آموزشی ارائه شده توسط اساتید
فیلم های آموزشی
Expand بانک کتب اساتیدبانک کتب اساتید
Expand مقالات اساتیدمقالات اساتید
چکیده گزارش طرح تحقیقاتی
Collapse اعضای هیات علمیاعضای هیات علمی
Expand اعضای هیات علمی گروه هوشبری اعضای هیات علمی گروه هوشبری
Expand اعضای هیات علمی گروه اتاق عملاعضای هیات علمی گروه اتاق عمل
Expand اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهیاعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی
Expand اعضای هیات علمی گروه فوریتهای پزشکیاعضای هیات علمی گروه فوریتهای پزشکی
Expand اعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژیاعضای هیات علمی گروه بیوتکنولوژی
Collapse برنامه کارآموزیبرنامه کارآموزی
برنامه کارآموزی رشته اتاق عمل
برنامه کارآموزی رشته علوم آزمایشگاهی
برنامه کارآموزی رشته فوریت های پزشکی
شرح وظایف
دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاههای وزارت علوم
Collapse فرم های الکترونیکفرم های الکترونیک
Expand فرم های الکترونیک تراکنشیفرم های الکترونیک تراکنشی
Expand فرم های الکترونیک نظرسنجیفرم های الکترونیک نظرسنجی
Expand فرم های الکترونیک تعاملیفرم های الکترونیک تعاملی
2
معرفي
گالری تصاویر کارگاه شیوه اصلاح کیفیت زندگی
گالری تصاویر کارگاه چگونگی استفاده از ظروف یکبار مصرف
گالری تصاویر نشست اعضای هیات علمی با معاون آموزشی
گالری تصاویر چهارمین ژورنال کلاب دانشکده پیراپزشکی
گالری تصاویر جلسه دفاع از پروپوزال فتانه عابدی
گالری تصاویر کارگاه سبک زندگی اسلامی -جلسه اول
گالری تصاویر انتخابات انجمن علمی فوریت
گالری تصاویر جلسه دفاع از پروپوزال خانم محمدی
گالری تصاویر جلسه دفاع از پروپوزال خانم خجسته پور
گالری تصاویر جلسه دفاع نهایی خانم توسلی
گالری تصاویر جلسه هماهنگی بازدید گروه اتاق عمل
گالری تصاویر اولین همایش انجمن علمی اتاق عمل -سال 95
گالری تصاویر کارگاه سبک زندگی اسلامی -جلسه دوم
گالری تصاویر کارگاه آموزشی ازدواج سالم
گالری تصاویر جلسه استراتژیک مورخ 1395/01/17
گالری تصاویر برگزاری امتحان فاینال گروه فوریت های پزشکی 1395/11/10
اختراعات و نوآوری ها - دکتر غیبی
برنامه کارآموزی هوشبری - 934-1
برنامه کاراموزی هوشبری - 934-2