سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی

 
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / بیوشیمی بالینی         مرتبه علمی : دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی (فارسی) و  (انگلیسی)
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی
چکیده مقالات
شرح وظایف
پست الکترونیک:  m.sahmani@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3900        مستقیم: 33328212
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028