مسئول دفتر

 قاسم علی بخشی
مدرک تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
 تلفن مستقیم دفتر ریاست: 33328212 
 
تلفن: 33336001           داخلی :3900
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028