اطلاعیه ها
کلاس توجیهی ( کارآموزی) دانشجویان رشته هوشبری

1396/6/15 چهارشنبه

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته هوشبری

 کلاس توجیهی ( کارآموزی) روزچهارشنبه مورخ 29/6/96 ساعت 12-10 در کلاس 3 دانشکده برگزار می گردد.

 

 

(حضور کلیه دانشجویان الزامی است.)