اطلاعیه ها
اطلاعیه اداره آموزش درخصوص شروع کلاسها

1396/6/22 چهارشنبه

 به اطلاع کلیه دانشجویان  محترم میرساند کلیه کلاس های درس نیمسال اول ازتاریخ 96/6/25 برقرار  میباشد ودر صورت عدم حضور با افراد مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

" اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی "


 
آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین                           http://spm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
http://www.qums.ac.ir