اطلاعیه ها
برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه استعداد های درخشان

1396/12/6 يكشنبه

مرکز  حمایت از دانشجویان استعداد درخشان در نظر دارد با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان کارگاه آشنایی با آیین نامه استعداد های درخشان و بنیاد نخبگان را در روز سه شنبه 96/12/8 از ساعت 14-12 در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه برگزار نماید. 
لذا از شما دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی جهت شرکت در کارگاه دعوت بعمل می آید.
(EDOدانشکده)