اطلاعیه ها
اطلاعیه برگزاری بیست و دومین جلسه ژورنال کلاب

1398/3/2 پنجشنبه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده پیراپزشکی

گروه بیوتکنولوژی پزشکی

« ژورنال کلاب »
 

عنوان:

Effect of dacarbazine on CD44 in live melanoma cells as measured by atomic force microscopy-based nanoscopy


ارائه دهنده:
خانم آقا محمدی

تحت نظارت :
آقای دکتر غیبی

 

زمان و مکان ارائه:

روز یک شنبه 05/03/1398  ساعت 12-13

سالن اجتماعات دانشکده

 

جهت دریافت فایل pdf برنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
اطلاعیه برگزاری بیست و دومین جلسه ژورنال کلاب مورخ 98/03/05
چکیده مقالهوب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین