اطلاعیه ها
بازه‌ی زمانی ارزشیابی استاد

1398/3/4 شنبه

به اطلاع میرساند بازه زمانی ارزشیابی استاد توسط دانشجو از تاریخ 98/03/01 لغایت 98/04/31 می باشد.
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین