اطلاعیه ها
برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-98

1398/3/20 دوشنبه

جهت دریافت فایل pdf برنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-98وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین