اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 1 : درخصوص استفاده از تسهیلات استعداد درخشان 98

1398/4/6 پنجشنبه

قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان استعداد درخشان متقاضی استفاده از تسهیلات استعداد درخشان98

به اطلاع کلیه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی بهره مندی از تسهیلات استعداد درخشان 98 می رساند :

کلیه متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان می بایست در آزمون ثبت نام نمایند و متعاقبا به کلیه اطلاعیه های بعدی مرکز سنجش که از طریق سایت ذیل اعلام می گردد، مراجعه نمایند.

http://sanjeshp.ir

داوطلبان ازتاریخ  1398/04/15  لغایت 1398/04/31 فرصت خواهند داشت به مسئول کمیته استعداد درخشان دانشکده مراجعه و فرم تقاضانامه خود را تکمیل نمایند.

بدیهی است، به درخواست های خارج از تاریخ های مذکور رسیدگی نخواهد شد

جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
آیین نامه استعداد درخشان سال 1398وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین