اطلاعیه ها
کلاس توجیهی (کارآموزی) ویژه دانشجویان رشته هوشبری

1398/6/13 چهارشنبه

قابل توجه کلیه دانشجویان رشته هوشبری
 

کلاس توجیهی (کارآموزی) روز سه شنبه مورخ26/6/98 ساعت 12– 10 در کلاس 12 برگزار می گردد.

( لازم به ذکر است، حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.)

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین