اطلاعیه ها
جلسه توجیهی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی جهت کارآموزی ها

1398/6/26 سه‌شنبه

جلسه توجیهی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی جهت کارآموزی ها، با حضور دانشجویان رشته اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی مورخه 3/7/98 ساعت 12:30 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید رجایی برگزار خواهد شد. وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین