اطلاعیه ها
اطلاعیه سامانه نقل و انتقال دانشجویان جهت نیمسال دوم 98-99

1398/7/7 يكشنبه

به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال دوم 99-98 بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد گرديد.
  نقل و انتقال دانشجويان بايستي فقط از طريق سامانه مذكوراقدام و پيگيري گردد و استفاده از ازسايت يا سامانه دانشگاه دراين خصوص ممنوع مي باشد.


جدول زمانبندي سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان

20 آبان تا 10آذر 98

ثبت نام دانشجويان متقاضي در دانشگاههاي مبداء و بارگذاري مدارك لازم

11آذر تا 25 آذر 98

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ويرايش توسط دانشجو

26آذر تا 10 دي 98

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مبداء

11دي تا 23 دي 98

بررسي مدارك و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وويرايش توسط دانشجو

24 دي تا 8 بهمن98

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان و رسيدگي و اعلام نتيجه توسط دانشگاه مقصد


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین