اطلاعیه ها
تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده کمیته های دانشجویی توسعه

1398/11/27 يكشنبه

با توجه به برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه و جامع پیش‌کارورزی در مورخ 8 اسفند ماه 1398 و درخواست جمعی از دانشجویان و دانشگاه‌ها، به اطلاع می‌رساند زمان برگزاری نشست مجمع فوق العاده کمیته‌های کشوری دانشجویی سراسر کشور به روز شنبه مورخ 10/12/1398 از ساعت 13 تا 15 تغییر زمان یافته است.