اطلاعیه ها
دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان کروناویروس جدید شناسایی شده در چین

1398/11/30 چهارشنبه 
جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان کروناویروس جدید شناسایی شده در چین 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین