اطلاعیه ها
توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید 2019

1398/12/1 پنجشنبه

جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
 توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید 2019  


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین