اطلاعیه ها
توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019

1398/12/3 شنبه
جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
توصیه های مسافرتی در خصوص کرونا ویروس جدید 2019 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین