اطلاعیه ها
اطلاعیه وام بنیاد علوی دانشجویان روزانه (غیرشهریه پرداز)

1398/12/4 يكشنبه

باتوجه به اینکه بنیاد علوی در نظر دارد به دانشجویان واجد شرایط وام پرداخـت نماید لذا دستـورالعمل مذکورجهت مشـاهده و بهره برداری درسایت معاونـت دانشجویی ،فرهنگی به آدرسvccs.Qums.Ac.ir  درج گردیده بعد از مطالعه دقیق و پس از ثبت نام در پرتال تسهیلات دانشجویی فرم تقاضا و مدارک لازم را تا تاریخ مقرر به اداره رفاه تحویل نمایید. وام فقط به متقاضیان با دارا بودن کامل شرایط و وجود اعتبار از طرف بنیاد علوی پرداخت خواهدشد و معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال عدم پرداخت و مدت زمان پرداخت نخواهد داشت .

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک از تاریخ 3/12/98 تا 5/12/98

توضیح :

-دارا بودن پرونده اولیه در اداره رفاه معاونت دانشجویی، فرهنگی الزامی است  (تعهدنامه محضری و...........).

- ارائه شماره حساب بانک تجارت به اسم متقاضی .  

- درج کامل گزینه های خواسته شده در پرتال فرم تقاضا الزامی است و در صورت عدم تکمیل اطلاعات خواسته شده، درخواست ابطال خواهد شد.

ارائه فرم درخواست تائیدشده توسط آموزش دانشگاه به همراه مدارک الزامی است .

  • متقاضیان ایثارگر (بسیجی جانباز شاهد-شهداو..........)ارائه نامه ایثارگری از بنیادشهیدقزوین الزامی است .
  • گواهی کسر از حقوق با عنوان بنیاد علوی بدون درج مبلغ وام دریافتی یا ارائه تعهد محضری مخصوص بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بنیاد علوی.
  • اعتباردر نظر گرفته شده از طرف بنیادعلوی جهت دانشگاه برای ترم جاری 000/000/100ریال میباشد.

اداره رفاه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه