اطلاعیه ها
اطلاعیه انتخاب پژوهشگر برتر 99

1399/8/6 سه‌شنبه

با توجه به فرارسیدن زمان انتخاب پژوهشگر برتر سال 99 دانشجویان واجد شرایط تمامی مدارک پژوهشی خود را اعم از مقاله چاپ شده، همایش، پوستر، سخنرانی، ارائه سمینار، ثبت اختراع و ... در بازه زمانی 98/7/1 الی 99/6/31 حداکثر تا تاریخ 99/7/7 به کمیته تحقیقات دانشکده ارائه نمایند و یا از طریق ایمیل به نشانی z.barkhordari26@gmail.com ارسال نمایند.