اطلاعیه ها
معرفی دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 99

1399/8/24 شنبه

دانشجویان واجد شرایط تمامی مدارک پژوهشی خود را اعم از مقاله چاپ شده، همایش، پوستر، سخنرانی، ارائه سمینار، ثبت اختراع، کتاب و ....حداکثر تا تاریخ 99/9/5 به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی تحویل دهند و یا از طریق پست الکترونیک به نشانی z.barkhordari26@gmail.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که کلیه مدارک ارسالی باید مربوط به همان مقطع تحصیلی درخواستی باشد (تاریخ شروع به تحصیل در آن مقطع تا دو سال بعد از فارغ التحصیلی در همان مقطع تحصیلی نیز قابل قبول می باشد.)

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی