اطلاعیه ها
اطلاعیه تعطیلی در هفته جاری

1399/9/8 شنبه

با توجه به ابلاغیه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تعطیلی دانشگاه در هفته جاری (99/9/8 الی 99/9/13) لطفا جهت انجام
امور اداری و دانشجویی مراجعه نفرمایید.
 
 
روابط عمومی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی