اخبار اسلایدی
شروع ثبت نام دانشجویان کاردانی رشته فوریت های پزشکی ورودی بهمن 97-96
ثبت نام  دانشجویان کاردانی رشته فوریت های پزشکی ورودی بهمن 97-96در روز دوشنبه 1396/11/23  از ساعت 8 صبح انجام  می گردد .
 
امتیاز دهی