اخبار اسلایدی
شروع ثبت نام و برگزاری کلاسها (پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی)

1396/11/24 سه‌شنبه

 به اطلاع پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته  فوریت های پزشکی میرساند  زمان ثبت نام چهارشنبه مورخ  97/11/25 و شروع کلاس ها روز شنبه مورخ  97/11/28 میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://vce.qums.ac.ir  مراجعه نمائید.
متن اطلاعیه ثبت نام  پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي  سال تحصيلي 97-96

 

اطلاعيه ثبت نام

 پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي

 سال تحصيلي 97-96 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 ضمن عرض تبریک و خير مقدم، به اطلاع كليه پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی رشته نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي مي رساند  زمان ثبت نام روز چهارشنبه مورخ 25/11/96 به صورت حضوري انجام خواهد پذيرفت. لازمست پذيرفته شدگان مذكور با در دست داشتن اصل مدارك ثبت نام در روز فوق جهت ثبت نام به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

قابل ذکر است شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 28/11/96 خواهد بود.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام:

1- تصوير شناسنامه از تمام صفحات يك سري

2- تصوير كارت ملي پشت رو يك سري

3- عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري 6 قطعه  (با پشت نويسي مشخصات)

 4- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط از سازمان متبوع براي كارمندان دولت

 5- تصوير دانشنامه يا گواهي موقت دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

 6- گواهي با محتواي فرم شماره 9  تاييد شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه ارائه اصل مدرك كارداني مندرج در بند 5  فوق  امكان پذير نمي باشد

7-  تصوير گواهي پايان خدمت و يا  معافيت از خدمت لايحه طرح تأمين نيروي انساني مقطع كارداني 

8- اصل گواهي تسويه حساب اداره صندوق رفاه وزارت متبوع

 

آدرس محل ثبت نام : قزوين، بلوار شهيد باهنر، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، امور آموزشي دانشگاه اداره خدمات آموزشی دانشگاه

                                                                                                                                  ( امور آموزشي دانشگاه )