جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان گروه بیوتکنولوژی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/4/22 شنبه

نشست دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی با حضور اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ها و گروه بیوتکنولوژی برگزار شد.

در این نشست خانم ها: مائده خزایی، مریم آقامحمدی، فهیمه السادات موسوی البرزی و آقای سجادحمزه مصطفوی، از پروپوزال خود دفاع نمودند و موضوعات پروپوزال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند .

این نشست درتاریخ  17و18تیرماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار شد .
 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین