73 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانش آموخته شدند

1398/5/5 شنبه

آیین دانش آموختگی 73 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شامل 47 بانو و 26 آقا در رشته های کارشناسی اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، برگزار شد.  

در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و نواختن سرود ملی، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن خیرمقدم و آرزوی موفقیت برای دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سخنانی گفت: شغل بسیار ارزشمند، حساس و مهمی را در زندگی خود انتخاب کرده اید.

ایشان بیان کرد که شما عزیزان قرار است در محیط بیمارستان به  بیمار خدمت رسانی کنید؛ بنابر این توصیه اینجانب به شما دانش آموختگان این است که قصور احتمالی شما در امر درمان، بازتاب جهانی دارد، پس در کار خود دقیق و کوشا باشید.

مسؤول سلامت استان قزوین با ابراز خشنودی در جمع دانش آموختگان اظهار کرد: کار خود را با مطالعه و با پشتکار و جدیت دنبال کنید، زیرا از این پس، انتظارات بیمار و خانواده های آنان از شما، فراتر از یک دانشجوست.

دکتر مهرام گفت: در این امر خطیر و خداپسندانه، باید اهتمام داشته و مسؤولیت پذیر باشید و اخلاق، تقوا، تعهد و وجدان کاری را سرلوحه امور خود قرار دهید.

بیدا میرحسینی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه نیز در سخنان خود ضمن تبریک و خیرمقدم گفت: دانشگاه های نسل اول، فقط به تولید علم بسنده می کنند، ولی اهداف دانشگاه های نسل دوم، فراتر از تولید علم است و به دنبال پاسخگویی به دغدغه های جامعه است.

ایشان خطاب به دانشجویان گفت: دانشگاه ها نباید پیکره حکومت ها باشد، بلکه خروجی دانشگاه های ما باید در فضای برابر، با دیدگاه های متفاوت باشد. ایشان افزود که شما نباید منتظر دیکته باشید، بلکه با تکمیل سناریو و پروتکل، انسان معاصر و شهروند مسؤولیت پذیر و با دغدغه های جامعه آشنا باشید.

پخش نماهنگ با موضوع دوران تحصیل دانش آموختگان و اهدای لوح یادمان دانش آموختگی به آنان، اجرای موسیقی توسط دانشجویان و تجلیل از هشت تن از دانشجویان برتر علمی، در کنار قرائت متن سوگندنامه توسط دانش آموختگان از دیگر بخش های این آیین بود.  

این مراسم با حضور دکتر صفری، رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و معاونان ایشان، دانش آموختگان و خانواده های آنان، روز 30 تیر 1398 در سالن اجتماعات شهید بابایی مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین