ثبت نام 90 دانشجوی ورودی جدید در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

1398/7/11 پنجشنبه

آغاز فصل پائیز، شروع بهار علم و شور و نشاط  دانش پژوهان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و در مهر ماه سال 1398 تاکنون  90 دانشجوی ورودی جدید در مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته، در این دانشکده به صورت حضوری ثبت نام کرده اند.

دکتر رزاق محمودی ، رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این رابطه گفت: تعداد 29 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته هوشبری، تعداد  30 دانشجو در رشته اتاق عمل و تعداد 31 دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرفته شدند.

ایشان عنوان کرد که از 90دانشجو ی ورودی جدید، تعداد 57تن، دختر و 33تن، پسر هستند و ثبت نام آنان، روزهای دوم تا پنجم مهر در سالن تربیت بدنی دانشگاه انجام شد.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر