جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/7/16 سه‌شنبه

بار دیگر فصل « مـــــــــهر» از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با انگشت  تکاپو و تلاش دانشجویان و صاحبان کسب علم و کمال ورق خورد و ملا ئک بال خود را برای حضور آنان گسترانید. در آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دلنشین درس و دانشگاه مراسمی با حضور کلیه دانشجویان هر دو دانشکده تشکیل شد ابتدا دکتر محمودی رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی ضمن تبریک به دانشجویان، با اشاره به ویژگی های دانشکده، دانشجویان را به تلاش و پویایی در دوران تحصیل فراخواند. سپس دانشجویان با معاونین و اساتید دانشکده آشنا شدند و همچنین نکات و توصیه هایی را از زبان معاونین آموزشـی و پژوهشی شنیدند و در پایان نمایندگان دانشجویان، از کانونها و فعالیتهای خود برای دانشجویان مطالبی را عنوان کردند.

این مراسم با حضور رییس، معاونین دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، دانشجویان جدیدالورود و نمایندگان تشکل های دانشجویی روز یکشنبه چهاردهم مهر 98 در سالن اجتماعات شهیدبابایی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید .


 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین