جلسه شورای آموزشی دردانشکده پیراپزشکی برگزارشد

1399/10/17 چهارشنبه

جلسه شورای آموزشی دردانشکده پیراپزشکی برگزارشد. دراین نشست وضعیت تحصیلی و مشکلات آموزشی  دانشجویان، تدوین و برنامه ریزی ونحوه برگزاری کلاس های کارآموزی وعملی و ایجادفضای آموزشی برای تدریس اساتید مورد بحث و بررسی قرارگرفت. این نشست که روزیکشنبه 14دی ماه  1399  برگزارشد درخصوص فیلم های آموزشی درمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه ومحتوای دروس بارگذاری شده توسط مدیران گروه های آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جلسه با حضور دکتر رزاق محمودی، رییس دانشکده های بهداشت وپیراپزشکی، معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی، مدیران گروه و اعضای شورای آموزشی، در سالن اجتماعات دانشکده برگزارگردید .

 


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر