جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود در رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1399/11/29 چهارشنبه

به گزارش معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی در راستای آشنایی دانشجویان ورودی جدید رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته جلسهای با حضور برخی از
دانشجویان جدید الورود، معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی، مدیر و اعضای هیات علمی گروه فوریت‌های پزشکی، مسئول وکارشناسان اداره آموزش و اعضای انجمن علمی فوریت
های پزشکی برگزار گردید.
دکتر یوسف اکبری در این جلسه به تبیین نقش واحدهای مختلف دانشکده پیراپزشکی، تشریح آیین نامهها و فرآیندهای آموزش مجازی و دریافت نقطه نظرات دانشجویان پرداختند و در پایان نشست با تاکید مدیر گروه و اعضای هیات علمی،دانشجویان به برقراری ارتباط مستمر با گروه و اساتید مشاور ترغیب شدند. این نشست روز 25بهمن 99 درسالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزارشد.

 
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر