اخبار
آیین دانش آموختگی 158 تن از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1396/4/27 سه‌شنبه

آیین دانش آموختگی 158 تن از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 25 تیر 1396 در سالن آمفی تئاتر مجتمع پردیس دانشگاه برگزار شد.
سخنرانی دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه، پخش نماهنگ با موضوع دوران تحصیل دانش آموختگان، اهدای لوح یادمان و تندیس به آنان، اجرای موسیقی و تقدیر از افراد برتر علمی، پژوهشی، فرهنگی و قرائت متن سوگند نامه توسط دانش آموختگان از بخش های این برنامه بود .
در این آیین، دکتر مهدی سهمانی، رییس دانشکده پیراپزشکی و معاونان ایشان، اساتید دانشکده و خانواده های دانش آموختگان حضور داشتند.