اخبار
کارگاه آشنایی با روش های ارزشیابی دانشجویان برگزار شد

1396/6/14 سه‌شنبه

"کارگاه آشنایی با روش های ارزشیابی دانشجویان" برای اساتید هیات علمی و مدعو، توسط EDO دانشکده درتاریخ دوشنبه 96/06/6 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.
دکتر احمدی و  دکتر احمدپور به عنوان مدرس در این کارگاه حضور داشتند.