اخبار
کارگاه آشنایی با مبانی نظام مشارکت در سازمان، در دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1396/10/23 شنبه

روز چهارشنبه 20 دی 1396 به منظور سطح آگاهی کارکنان، یک دوره کارگاه آموزشی " اهمیت نظام مشارکت در یک سازمان و آئین نامه های مرتبط با آن " ویژه کارکنان دو دانشکده در سالن کنفرانس دانشکده برگزار شد. در این کارگاه محمد حسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به عنوان مدرس کارگاه حضور داشت و به مباحث چگونگی ارائه پیشنهادات، خلاقیت و ایجاد انگیزه، افزایش آگاهی در دستگاه، مزایا و معایب پیشنهاد، چگونگی بررسی پیشنهادات در یک واحد یا سازمان اجرائی و فرایندها پرداخت. در انتهای کارگاه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.