اخبار
جلسه شورای آموزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1398/3/21 سه‌شنبه

نشست شورای آموزشی  در روز یکشنبه 19خرداد ماه  1398 با حضور اعضای شورای آموزشی دانشکده ، در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات آموزشی دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان برنامه ریزی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین