اخبار
نشست گروه فوریتهای پزشکی با نمایندگان و دانشجویان برتر مقاطع کاردانی و کارشناسی برگزار گردید.

1398/3/13 دوشنبه

  

در این نشست که روز یکشنبه 12 خرداد 98 در سالن اجتماعات دانشکده برگزارشد، در ابتدا مسئول محترم اداره آموزش دانشکده با توجه به نزدیکی زمان برگزاری امتحانات، نکاتی را در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوطه بیان کردند. در ادامه مدیر گروه ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و برنامه ریزی درسی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

هدف از برگزاری نشست، هم اندیشی اساتید و دانشجویان در زمینه فرایندهای آموزشی جهت در یافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و ارائه راهکار و راهنمایی توسط اساتید بود.  


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین