اخبار
برگزاری کارگاه نشانه شناسی و مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

1398/4/16 يكشنبه

با تلاش اداره مشاوره و سلامت روان معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،کارگاه دانش افزایی و توانمند سازی "نشانه شناسی و مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان (بحران خودکشی)" ، ویژه اساتید مشاور و اعضاء هیئت علمی، در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.

این کارگاه با حضور دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه، دکتر صفری رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی، برگزارشد . در ابتدای جلسه رامش حسین زاده رئیس اداره مشاوره دانشگاه و مدرس کارگاه، اهداف برگزاری کارگاه را تشریح نمود.

 وی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: در حقیقت نمی توان دقیقا پیش بینی کرد که چه کسی خودکشی می‌کند، اما با بررسی دقیق عوامل خطرآفرین و محافظت کننده میتوان احتمال و ریسک خودکشی را تخمین زد.

حسین زاده افزود: ضروری است متخصصین و اساتیدی که با دانشجویان به عنوان جمعیت در معرض آسیب سر و کار دارند با هدف پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان قادر به شناسایی افراد و گروه های در معرض خطر بوده و مداخلات هدفمندتری را اجرا نمایند.

 رئیس اداره مشاوره دانشگاه در ادامه با ارائه آمار جهانی، استانی و جمعیت دانشجویی از وضعیت خودکشی به بررسی علل افزایش میزان خودکشی در سنین ۲۹-۱۵ به عنوان دومین علت اصلی مرگ در نوجوانان وجوانان پرداخته و در خصوص عوامل خطرآفرین و محافظت کننده به تفصیل مطالبی را ارائه نمود.

این کارگاه روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه 98در سالن جلسات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید و در پایان شرکت کنندگان به عنوان تمرین عملی به تعیین ریسک خطر خودکشی در مورد گزینه های بالینی  مطالبی را مطرح نمودند.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین