اخبار
نشست معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی با اساتید رشته فوریتهای پزشکی

1398/6/25 دوشنبه

نشست در راستای ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه آموزش دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی برگزارشد .در این نشست ابتدا دکتر احمدی معاون آموزش دانشکده پیراپزشکی، به تبیین برخی موارد و آیین نامه های آموزشی پرداخته و فرایند آموزش در هر کدام از مراحل نظری، عملی و بالینی طبق مقررات مصوب را یادآور شدند. سپس یوسف اکبری مدیر گروه فوریتهای پزشکی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته،مطالبی را در خصوص فوریتهای پزشکی و بخش های تشکیل دهنده آن بیان نمودند. در پایان جلسه هر کدام از اساتید و مربیان نقطه نظرات انتقادی و پیشنهادی خود را در رابطه با ارتقای فرایند آموزش ارائه نمودند.

این نشست روز شنبه  23 شهریور 98 با حضورمعاون آموزشی ، مدیر و اساتید گروه فوریت های پزشکی در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید.


 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین