اخبار
از تجربیات مدیران جوان و توانمند در همه زمینه ها استفاده می شود

1398/7/1 دوشنبه

در آیین قدردانی از خدمات  دکتر علی صفری واریانی و معرفی رسمی دکتر رزاق محمودی، رییس دانشکده بهداشت و سرپرست دانشکده پیراپزشکی قزوین، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله دکتر صفری و آرزوی توفیق برای دکتر محمودی، هدف از انتخاب دکتر محمودی را به عنوان مدیری جوان، کسب تجربه برای ایشان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی استادان جوان در دانشکده دانست. دکتر مهرام افزود که البته اینگونه نیست که با انتخاب مدیران جوان، زحمات مدیران قبلی نادیده گرفته شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به خصوصیات منحصر به فرد دکتر صفری اشاره کرد و گفت: ایشان در همه زمینه ها، خوش فکر و موفق بودند و به یقین، در دانشگاه از تجربیات ارزنده وی استفاده خواهیم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین حیدری، مسؤول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه هم ضمن آرزوی توفیق برای دکتر محمودی، از دکتر صفری به عنوان نیروی ارزشی یاد کرد و گفت: تقوا و روحیه انقلابی و مدیریت اسلامی از خصوصیات بارز دکتر صفری بود و امیدواریم همواره در سطوح مختلف دانشگاه از تجربیات ایشان استفاده لازم را ببریم. دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه نیز ضمن قدردانی از زحمات دکتر صفری، برای دکتر محمودی آرزوی موفقیت کرد.

در این برنامه، دکتر صفری از همکاری، مشارکت و همدلی اساتید و کارکنان دانشکده در اداره امور قدردانی کرد و انتخاب دکتر محمودی را به فال نیک گرفت و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

این مراسم، با حضور معاونان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اساتید، مدیران و کارکنان دانشکده، روز 30 شهریور 1398 در سالن اجتماعات آن برگزار شد و با اهدای لوح سپاس و هدیه از سوی هیأت علمی و کارکنان دانشکده از زحمات دکتر صفری قدردانی شد. همچنین ابلاغ دکتر محمودی توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به ایشان تقدیم شد.

 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین