اخبار
در راستای شیوع کرونا ویروس محیط دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ضدعفونی شد

1398/12/13 سه‌شنبه

در راستای شیوع کرونا ویروس، به منظور پیشگیری و ارتقای سطح سلامت کارکنان، هیات علمی و دانشجویان، طرح ضدعفونی کردن محیط اداری، در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی انجام شد.

این طرح روز شنبه دهم اسفند ماه 98 توسط واحد خدمات دانشکده بهداشت و پیراپزشکی انجام گردید.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین