اخبار
دوره آموزشی آشنایی با کرونا ویروس جدید و راههای پیشگیری و کنترل آن

1398/12/13 سه‌شنبه

 دوره آموزشی "آشنایی با کرونا ویروس جدید و راههای پیشگیری و کنترل آن " در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار شد . دکتریوسف اکبری شهرستانکی مدیر گروه فوریتهای پزشکی در دانشکده پیراپزشکی، در این کارگاه به مهمترین اقدامات برای مقابله با این ویروس در منزل و محیط کار، اشاره داشت و درخصوص پیشگیری و مقابله با آن و رعایت بهداشت فردی، عمومی و بهداشت روان و نحوه ضدعفونی کردن محیط، مطالبی را عنوان نمود.

این کارگاه روز دوشنبه دوازدهم اسفندماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین